మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

హైదరాబాదులో బంగారం, వెండి ధరలు:

24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా రూ. 37,940
22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రా రూ. 36,080
వెండి కిలో ధర రూ.43,500
వివిధ మార్కెట్లలో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.37,940, ప్రొద్దుటూరులో రూ.37,200, చెన్నైలో రూ.37,410గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.36,080, ప్రొద్దుటూరులో రూ.34,550, చెన్నైలో రూ.35,840గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.43,500, ప్రొద్దుటూరులో రూ.43,500, చెన్నైలో రూ.47,600 వద్ద ముగిసింది.
Tags: Gold, Silver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *